Унищожавайте плевелите с вряла вода или просто ги изгаряйте.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Полетите с вряла вода плевели ще почернеят след няколко часа и ще загинат. Няма да има отровни остатъци и мястото ще е безопасно за игра на децата.
Действия към документ