Plevel zničte za pomoci horké vody nebo jej spalte.

Změnit jazyk
Eco-Tip platnost vypršela
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Plevel, který jste spařili horkou vodou, po několika hodinách zhnědne a odumře. Tento způsob likvidace nezanechává toxická rezidua a na místě, kde byla likvidace provedena, si mohou bezprostředně poté bezpečně hrát děti.
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100