Μην πετάτε τα φυσίγγια του εκτυπωτή σας.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Αντίθετα, ανακυκλώστε τα! Τα περισσότερα καταστήματα με είδη γραφείου σας δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα παλιά, χρησιμοποιημένα φυσίγγια και να αγοράσετε καινούρια.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100