Släng inte dina gamla skrivarpatroner.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Återvinn dem i stället! I de flesta kontorsvarubutiker kan du lämna in dina gamla använda patroner när du köper nya.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100