Не изхвърляйте касетите на принтера си.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Рециклирайте ги! Повечето магазини за канцеларска техника и стоки приемат старите ви използвани касети, когато си купувате нови.
Действия към документ