Αγοράστε τη μουσική σας από το διαδίκτυο και μειώστε τη ρύπανση!

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Θα γλιτώσετε την επίσκεψη στο δισκοπωλείο, όπως επίσης θα περιορίσετε τη χρήση CD, πλαστικών θηκών και συσκευασίας, τη μεταφορά, για να μη μιλήσουμε για την εξοικονόμηση χρημάτων.
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100