Купувайте електронни музикални файлове от интернет и замърсявайте по-малко!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Ще си спестите ходенето до музикалния магазин, а и ще допринесете за намаляването на компактдисковете, пластмасовите кутийки, опаковките и транспортирането, а и ще спестите малко пари, разбира се.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100