Kupujte si pesničky on-line ako elektronické súbory a znížte tak znečistenie!

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This content has been archived on 21. 04. 2015, reason: Content not regularly updated
Ušetríte si cestu do hudobnej predajne a nemusíte platiť za nosiče CD, umelohmotné škatule a obaly, ako aj náklady na ich prepravu, nehovoriac o tom, že ušetríte aj nejaké peniaze.
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100