næste
forrige
emner

Miljø og sundhed

De hidtil usete hedebølger, som Europa har oplevet i år, er den største direkte klimarelaterede trussel mod europæernes sundhed. Hedebølgerne er allerede skyld i adskillige dødsfald og sygdomstilfælde. Hvis der ikke sættes ind med foranstaltninger til at imødegå klimaforandringer og klimatilpasning, vil denne tendens forstærkes. Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der er offentliggjort i dag, kan sundhedsrelaterede handleplaner vedrørende hedebølger, grønne områder, bedre bygningsdesign og tilpasning af arbejdstider bidrage til bedre beskyttelse af de mest sårbare grupper i samfundet.

Europa-Kommissionen offentliggør i dag sin første overvågnings- og prognoserapport om nulforurening, der anviser veje til renere luft, vand og jord. Kommissionens rapport viser sammen med Det Europæiske Miljøagenturs overvågningsvurdering, at EU's politikker har bidraget til at reducere både luft- og pesticidforureningen. På andre områder såsom skadelig støj, næringsstofforurening eller kommunal affaldsproduktion er der dog fortsat problemer. Resultaterne viser, at der generelt er behov for en langt større indsats, hvis EU skal nå 2030-målene for nulforurening, ved at vedtage ny lovgivning om forureningsbekæmpelse og sikre en bedre gennemførelse af eksisterende love.

Luftkvaliteten i Europa bliver fortsat bedre, og færre og færre mennesker dør for tidligt eller bliver syge på grund af luftforurening. Ifølge en analyse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), der offentliggøres i dag, udgør luftforurening dog stadig den største miljømæssige sundhedsrisiko i Europa, og der er behov for mere ambitiøse foranstaltninger for at opfylde de sundhedsbaserede retningslinjer fra verdenssundhedsorganisationen (WHO).

Browse katalog

Handlinger