næste
forrige
emner

Miljø og sundhed

Ifølge en rapport fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA), som blev offentliggjort i dag, forværrer klimaforandringerne oversvømmelser og tørke og forringer vandkvaliteten, hvilket udgør en stigende trussel mod vores sundhed. Der er et presserende behov for hurtigere implementering og bedre koordinering af regeringernes, vandmyndighedernes og sundhedsudbydernes indsats for at forebygge og mindske sundhedsvirkningerne.

Overgangen til sikrere og mere bæredygtige kemikalier skrider frem på nogle områder, men er kun lige begyndt på andre. Det er konklusionen på den første fælles Europa-dækkende vurdering af kemikalieforureningens årsager og virkninger. Vurderingen er udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), og blev offentliggjort i dag. Benchmarkingen viste, at der stadig skal gøres mere for at reducere de skadelige stoffers indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

Forskning viser, at miljømæssige risici i høj grad er en medvirkende årsag til kardiovaskulære sygdomme hvilket er den mest almindelige dødsårsag i Europa. En analyse fra Det Europæiske Miljøagentur, som offentliggøres i dag, giver et overblik over forbindelsen mellem miljø og kardiovaskulære sygdomme og fremhæver, at håndtering af forurening, ekstreme temperaturer og andre miljørisici tjener som et omkostningseffektivt tiltag til at reducere sygdomsbyrden, herunder hjerteanfald og slagtilfælde.

Browse katalog

Handlinger