Reduktioner i blyemissioner fra benzin, 1990-1996

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read

Reduktioner i blyemissioner fra benzin, 1990-1996

Reduktioner i blyemissioner fra benzin, 1990-1996

Note: * Tallene henviser til ændringer mellem 1990 og 1995

Kilde: Miljøstyrelsen ( DK) 1998

Tilbage til konklusioner

Handlinger