Ozonedbrydende stoffer i stratosfæren, 1950-2100

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read

Ozonedbrydende stoffer i stratosfæren, 1950-2100

Ozonedbrydende stoffer i stratosfæren, 1950-2100


Kilde: RIVM, foreløbige data fra WMOŽŽŽŽs ozonvurdering 1998.

Note: Kurven viser koncentrationen af den såkaldte effektive chlor-ækvivalent. Den er baseret på protokol-scenariet i WMO/UNEP-ozonvurderingen 1998, som bygger på de højst tilladelige emissionsniveauer i de forskellige protokoller.

Tilbage til konklusioner

Handlinger
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100