Samlet område for overskridelse af den kritiske belastning for svovl og kvælstof

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read

Samlet område for overskridelse af den kritiske belastning for svovl og kvælstof


Samlet område for overskridelse af den kritiske belastning for svovl og kvælstof

Note: Jf. kortet over EMEP-området i hovedrapporten.

Kilde: EMEP/MSC/W og CCE

Tilbage til konklusioner

Handlinger