næste
forrige
emner

Indholdsfortegnelse

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read
EEA Logo

EUROPAS MILJØ: ANDEN SAMLEDE VURDERING

 ET RESUMÉ

Europe's Environment Logo

Indholdsfortegnelse
1 Indledning
2 Generelle konklusioner
3 Konklusioner vedrørende de enkelte miljøproblemer
Klimaændringer
Udtynding af ozonlaget i stratosfæren
Forsuring
Troposfærisk ozon
Kemikalier
Affald
Biodiversitet
Ferskvand
Hav- og kystmiljø
Jord og jordkvalitet
Bymiljø
Technologiske og naturlige risici

Phare logo

Tacis logo

På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int)

Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1998

I© De Europæiske Fællesskaber, 1998

Eftertryk tilladt med kildeangivelse

</head0

Permalinks

Handlinger