Indholdsfortegnelse

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read
EEA Logo

EUROPAS MILJØ: ANDEN SAMLEDE VURDERING

 ET RESUMÉ

Europe's Environment Logo

Indholdsfortegnelse
1 Indledning
2 Generelle konklusioner
3 Konklusioner vedrørende de enkelte miljøproblemer
Klimaændringer
Udtynding af ozonlaget i stratosfæren
Forsuring
Troposfærisk ozon
Kemikalier
Affald
Biodiversitet
Ferskvand
Hav- og kystmiljø
Jord og jordkvalitet
Bymiljø
Technologiske og naturlige risici

Phare logo

Tacis logo

På Internet fås en mængde andre oplysninger om EU via Europa-serveren (http://europa.eu.int)

Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer, 1998

I© De Europæiske Fællesskaber, 1998

Eftertryk tilladt med kildeangivelse

</head0
Handlinger
Help us build a better climate and energy portal

We are looking at ways to keep you informed about the most important data and developments about climate and energy in the EU.

Help us by taking this survey!

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100