næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Miljøet i den Europæiske Union - 1995; Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram

Figur 4.1: Samfundsmæssige tendenser i Den Europæiske Union

Figur 4.1: Samfundsmæssige tendenser i Den Europæiske Union (BNP, passagerbefordring ad landevej, energiforbrug, brug af kvælstofgødning og turisme) med fremskrivninger.


Figur 4.1: Samfundsmæssige tendenser i Den Europæiske Union (BNP, passagerbefordring ad landevej, energiforbrug, brug af kvælstofgødning og turisme) med fremskrivninger.

Kilder: Eurostat; DRI m.fl., 1994.
Samfundsmæssige tendenser (indeks 1980=100)

Note: Den fremtidige vækstrate for turismen bygger på antallet af ankomster, mens de tidligere tendenser bygger på antallet af overnatninger

Permalinks

Handlinger