næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Miljøet i den Europæiske Union - 1995; Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram

Figur 3.3.1: Udvikling i miljøudgifterne i EU12

Udvikling i miljøudgifterne i EU12


Figur 3.3.1: Udvikling i miljøudgifterne i EU12
Kilde: ERECO, 1993
Note: 1992-2000 værdierne er skønnede

Permalinks

Handlinger