Figur 3.3.1: Udvikling i miljøudgifterne i EU12

Webside Sidst ændret 19/04 2016
1 min read

Udvikling i miljøudgifterne i EU12


Figur 3.3.1: Udvikling i miljøudgifterne i EU12
Kilde: ERECO, 1993
Note: 1992-2000 værdierne er skønnede

Handlinger