næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Europas Miljø: Dobris-rapporten - En Oversigt

captions

Webside Sidst ændret 19/04 2016
3 min read

[REPORE-00] 

Produceret i 1994 af:

Earthscan Publications

120 Pentonville Road

London N1 9JN


Redaktion: Robin Clarke

Lay-out: Paul Sands

Kort og illustrationer: Gary Haley


Trykt på genbrugspapir


Fotografier:

The Complete Picture

(side 2)

Frank Spooner Pictures

(Side 8)

P Heineman, WWF

(side 4)

Walphot SA

(side 10)[REPORE-1]

Europas lande


Albanien

Andorra

Belgien

Bosnien-Hercegovina

Bulgarien

Cypern

Danmark

Estland

Finland

Forenede Kongerige (Det)

Frankrig

Grækenland

Hviderusland

Irland

Island

Italien

Kasakhstan (delvis)

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonien (Den Tidligere Jugoslaviske Republik)

Malta

Moldova

Monaco

Nederlandene

Norge

Polen

Portugal

RumFnien

Russiske Føderation (Den) (delvis)

San Marino

Schweiz

Serbien-Montenegro

Slovakiske Republik (Den)

Slovenien

Spanien

Sverige

Tjekkiske Republik (Den)

Tyrkiet (delvis)

Tyskland

Ukraine

Ungarn

Vatikanstaten

Østrig


[REPORE-2]


[REPORE-3]

Rapportens analytiske udgangspunkt i relation til beslutninger og aktioner. Enkelt udtrykt belaster de menneskelige aktiviteter miljøet og skaber derved en række miljøproblemer.


[REPORE-4]

Vandkvalitet

Årlige gennemsnitlige nitrogenkoncentrationer i floder (mg N/l)[REPORE-5]

Årlige gennemsnitlige nitrogenkoncentrationer i de europæiske floder


[REPORE-6]


[REPORE-7]

Fredede arealer som en procentdel af det samlede landeareal


[REPORE-8]

Den brune bjørn


Brune bjørne lever i løv- og nåleskove i bjergområder og på tajgaen. I bjergområderne foretager de en årstidsbestemt migration op til en højde af 3 000 m. Trods deres rygte som rovgriske kødædere lever bjørne hovedsagelig af planter, bær, insekter, små hvirveldyr og æg. De er normalt aktive om natten og lever på relativt små arealer i strrrelsesordenen 500-2 500 ha. Den brune bjørn fandtes førhen i alle dele af Europa, fra England og Spanien i vest til Ural i øst. I dag er den helt forsvundet fra de fleste vest- og centraleuropæiske lande. I Pyrenæerne, Alperne og det nordlige Grækenland er der kun enkelte små populationer tilbage. Den brune bjørn blev almindeligvis betragtet som en trussel imod husdyrbestanden og blev efterstræbt overalt. Imidlertid er tab af habitater (store, sammenhængende og uforstyrrede skovarealer) en anden hovedårsag til den brune bjørns gradvise forsvinden (Europarådet, 1989).


[REPORE-9]

Forholdsvis fordeling af de hyppigste drdsårsager i de enkelte lande, 1987-91 (landene ordnet efter forventede levealder)


[REPORE-10]


[REPORE-11]

Befolkningsvækst i udvalgte europæiske byer


[REPORE-12]


[REPORE-13]


[REPORE-15]

Forbruget af primærenergi i verden og i Europa, 1970-90 (ton råolieækvivalent, %)


[REPORE-16]

Coal:

Kul

Oil:

Råolie

Gas:

Naturgas

Nuclear:

Atomenergi

Hydro:

Vandkraft

Others:

Andre energikilder


Verden


Vest-

europa


Øst-

europa


tidl.

USSR


[REPORE-17]

Udviklingen i emissionen af svovldioxid


[REPORE-18]


[REPORE-19]


[REPORE-20]

Sammensætningen af kommunalt affald, 1990


[REPORE-21]

Udsætning i miljøet af GMO'er anmeldt i EU i perioden 1991-94


[REPORE-22]


[REPORE-23]

Cæsiumforurening omkring Tjernobyl efter ulykken


[REPORE-24]


[REPORE-25]


[REPORE-26]

Produktion af elektricitet efter kilde, opdelt på landegrupper, 1990


[REPORE-27]

Produktion af landbrugsprodukter og antal lrnmodtagere i landbruget i en række europæiske lande


[REPORE-28]


[REPORE-29]

Udviklingen i skovarealet i Europa (eksklusive Den Russiske Føderation)


[REPORE-30]

[REPORE-31]

[REPORE-32]

Samlet international fiskefangst i Nordsøen, 1903-88

[REPORE-33]


[REPORE-34]

Størrelsen på husstande i Europa, 1980-90 (Euromonitor)


[REPORE-35]

[REPORE-36]

Drivhuseffekten

[REPORE-37]

Ændringer i de gennemsnitlige ozonkoncentrationer i Europa (WMO)

[REPORE-38]

[REPORE-39]

Beregnede atmosfæriske chlorkoncentrationer mellem 1950 og 1990 (RIVM)

[REPORE-40]

[REPORE-41]

[REPORE-42]

Repræsentative områder opdelt efter europæiske økosystemgrupper: samlet areal og areal hvor styrings- og forvaltningsproblemer og belastninger udgør en trussel imod den biologiske mangfoldighed

[REPORE-43]

Relativ sammenligning af kilder (efter kategorier) til det samlede, mulige sure nedfald, 1990 (RIVM)

[REPORE-44]

[REPORE-45]

Vandforbruget i Europa 1950-2000

[REPORE-46]

[REPORE-47]

Gennemsnitligt, årligt antal skovbrande 1989-91 (ministerkonferencen i Helsingfors)

[REPORE-48]

[REPORE-50]

Kystudviklingen i EU, 1991

[REPORE-51]

[REPORE-52]

[REPORE-53]

Gradvis reducering af risikoen for forurening af miljøet gennem kemikalier (Det hollandske Boligministerium, Fysisk Planlægning og Miljø)

Permalinks

Handlinger