næste
forrige
emner

Press Release

Emballageaffald stadig ikke under kontrol

Skift sprog
Press Release Udgivet 07/10 2005 Sidst ændret 28/06 2016
Der er behov for strenge mål, hvis EU's politiske målsætning om at reducere mængden af emballageaffald skal nås.

PRESSEMEDDELELSE


København, den 7. oktober 2005


Emballageaffald stadig ikke under kontrol


Der er behov for strenge mål, hvis EU's politiske målsætning om at reducere mængden af emballageaffald skal nås.

Det er nødvendigt at fastsætte specifikke mål i stedet for blot at opstille generelle målsætninger, hvis emballageaffaldspolitikkerne skal have den ønskede virkning, fremgår det af en rapport, som Det Europæiske Miljøagentur i København har udsendt i dag.

I rapporten "Effectiveness of Waste Packaging Policies in Selected Countries" (effektiviteten af emballageaffaldspolitikker i udvalgte lande) analyseres det, hvor godt Østrig, Danmark, Irland, Italien og Det Forenede Kongerige overholder EU-direktivet om emballageaffald. Rapporten evaluerer det enkelte lands resultater på grundlag af emballage- og emballageaffaldsdirektivet, som er det centrale politiske initiativ på dette område.

Resultaterne viser, at direktivet har haft størst indvirkning på de områder, hvor der var sat strenge mål. EU-målsætningerne har ført til en markant stigning i genbruget af emballageaffald i alle de undersøgte lande.

Den samlede emballageaffaldsmængde steg dog med 7 % i disse lande mellem 1997 og 2001. I Irland steg emballageaffaldsmængden med 36 %. Rapporten fastslår, at emballage- og emballageaffaldsdirektivets vigtigste mål ikke nås, fordi der ikke er fastsat strenge mål for, hvor meget emballageaffald der må produceres.

"Til trods for stor succes med genbrug lader politikken på dette område stadig en del tilbage at ønske. Vi er nødt til at sætte større fokus på affaldsproduktionen. Mål for affaldsproduktionen vil gøre de politiske beslutningstagere og offentligheden mere bevidste om, at det endelige mål er helt at undgå affald", udtaler professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør.

Østrig indtager førstepladsen hvad angår genbrug af emballageaffald og har opnået resultater, som er bedre end de fastsatte mål i direktivet. Danmark og Det Forenede Kongerige har også opfyldt sine forpligtelser. Irland, den største producent af emballageaffald pr. person i EU, har til trods for sine 214 kg pr. person om året i forhold til 122 kg i Østrig alligevel nået målene for genbrug af emballageaffald.

Rapporten er tilgængelig på:
Effectiveness of packaging waste management systems in selected countries

Brochuren er tilgængelig på:

Policy effectiveness evaluation

Noter til redaktører:


Evalueringer af politikkernes effektivitet:
Evalueringen af politikkernes effektivitet rejser flere spørgsmål om miljøpolitikkerne: Fungerer politikkerne? Er politikkerne de penge værd, man investerer i dem, og hvis ikke, hvordan kan de så forbedres?

EEA har identificeret evaluering af politikkernes effektivitet som et prioriteret område med sigte på at måle og påvise resultaterne af politikkerne, så de retfærdiggøres i forhold til de bredere politiske mål, og så de derved støtter beslutningstagning på et velinformeret grundlag. Med det formål at høste praktisk erfaring fra evalueringer af politikkernes effektivitet og for at støtte udvalgte politikområder har EEA udført pilotundersøgelser af effektiviteten af ordningerne for emballageaffaldshåndtering og spildevandspolitikkerne.

Om Det Europæiske Miljøagentur


Det Europæiske Miljøagentur er det førende offentlige organ i Europa, som har til formål at formidle aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger om miljøet til de politiske beslutningstagere og offentligheden. EEA ligger i København og har fungeret siden 1994.


Kontaktinformation:


For For medieforespørgsler:
Mark Grundy
Informationsmedarbejder
Tlf.: +45 3336 7207
Mobil: +45 2368 3675

Marion Hannerup
Chef for virksomhedsanliggender og kommunikation
Mobil: +45 51332243


For public enquiries
EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Handlinger