næste
forrige
emner

Klimaflygtninge

Eyewitness story
Et niveau op
 • Klimaforandringerne har alvorlige konsekvenser for folk i Sundarbans. Dette område ligger ved Gangesflodens munding i Bangladesh og Vestbengalen i Indien og udgør en del af verdens største floddelta. Sundarbans betyder "smuk skov" på bengalesisk, for området er dækket af mangroveskove. Click to view full-size image… 388.9 KB
 • Stigende havniveau, mere kortvarig, men kraftigere monsunregn, større tidevandsbølger og hyppigere orkaner er kun nogle af de konsekvenser af klimaforandringerne, som truer området og dets beboere. Click to view full-size image… 294.2 KB
 • I løbet af de seneste 20 år er fire øer forsvundet i havet, hvorved 6.000 mennesker er blevet hjemløse. Click to view full-size image… 143.6 KB
 • Ruhul Khan har i de senere år mistet tre huse. De lå til venstre i billedet i et område, som vandet nu dækker. Click to view full-size image… 415.1 KB
 • Inden havniveauet steg, boede Basand Jana og hans familie på øen Lohachara. Hvor de på Lohachara havde eget landbrug og fiskeri, er de nu reduceret til landbrugsmedhjælpere. Click to view full-size image… 152.3 KB
 • Ofte er der ingen hjælp at hente fra regeringen, men der iværksættes lokale tiltag. Folk er begyndt at bygge dæmninger og bambushegn for at beskytte deres landsbyer og marker mod havet. Click to view full-size image… 500.2 KB
 • Med det stigende havniveau skylles saltvand ind på land, og jorden bliver derfor mindre frugtbar. Nogle af indbyggerne har tilpasset sig ved at udnytte landbrugsjorden til fiskeopdræt. Andre eksperimenterer med afgrøder, der tåler saltvand. Click to view full-size image… 345.6 KB
 • Tørke er et andet problem, som indbyggerne i Sundarbans står over for. Ikke bare er havvandet i færd med at skade vandforekomsterne, men tørkeperioderne er længere. Der bliver længere vej, når man skal hente drikkevand til familien. Click to view full-size image… 135.9 KB
 • Hvis der ikke snart sker radikale ændringer, kan disse børn se frem til, at konsekvenserne af klimaforandringerne er endnu værre, når de bliver voksne. Click to view full-size image… 214.2 KB
 • At hjælpe disse fattige samfund med at tilpasse sig klimaforandringerne er hele verdens ansvar. Ved at overføre viden og bistå disse mennesker økonomisk kan vi give dem mulighed for at blive boende, så der bliver færre klimaflygtninge. Click to view full-size image… 26.7 MB
 • Overalt i verden er man nødt til at finde nye metoder til at beskytte sig mod konsekvenserne af klimaforandringerne. Hvor skal vandet komme fra? Vil der opstå nye sygdomme? Hvordan skal vi beskytte os mod ekstreme vejrforhold? Ligesom fok i Sundarbans må vi begynde at tilpasse os nu. Click to view full-size image… 83.0 KB

Permalinks

Geographic coverage

Handlinger