næste
forrige
emner

Article

Skovens år: Skove for mennesker

Article Udgivet 27/06 2011 Sidst ændret 21/03 2023
Photo: © EEA/John McConnico
1,6 milliarder mennesker er afhængige af skove, som udgør deres eksistensgrundlag. Skovene er hjem for 300 millioner mennesker verden over.

FN’s Skovforum

»I storbyen er vi adskilt fra hinanden, og det er farligt. Skoven er vores fødested og hjem. Vi kan ikke forlade dette sted. Skoven giver os en sikkerhed, vi ikke har i storbyen,« siger et medlem af Sourastammen i Orissa i det østlige Indien.

Skove er mere end bare træer: De er samfund

2011 er af FN gjort til skovens år, hvor der fokuseres på mennesker, der lever i og er afhængige af skove verden over. I årets løb vil vi tænke over den betydning, skove har for vores liv. Skove er samfund bestående af planter, dyr, mikroorganismer, jord, klima og vand. Skove er også et komplekst samspil mellem organismer (bl.a. os selv) og det miljø, de lever af.

Skove dækker over 30 % af jordoverfladen. De er et af de vigtigste »lagre« af biologisk mangfoldighed på landjorden: De er hjem for mere end to tredjedele af de kendte arter på landjorden og repræsenterer størstedelen af Jordens truede arter.

Skove er med til at holde os i live: De renser vores luft og vores vand. De nærer vores jordbund og forsyner mange af os med føde, tag over hovedet og medicin. Skove regulerer det lokale, regionale og globale klima og oplagrer kulstof, der ellers ville blive tilført atmosfæren og bidrage til den globale opvarmning.

Desuden er skovene fyldt med værdifulde ressourcer, som vi kan bruge. Skovene repræsenterer i dag nogle af de vigtigste valg, vi står overfor som art. Kan vi skabe balance mellem vores behov for at udnytte skovenes ressourcer og areal og skovenes andre afgørende funktioner i det system, der er med til at opretholde liv på jorden?

På de næste sider vil du møde interessante mennesker med stærk tilknytning til skove verden over. Fra Congo til Indien og tilbage til Europa får vi fortalt historier om skovene og de mennesker, der lever i dem. Markér 2011 ved at tænke over, hvad din lokale skov betyder for dig og kommende generationer.

Permalinks

Handlinger