další
předchozí
položky

Novinky

Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 08.05.2017
Photo: © Arthur Girling/EEA
Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Tyto prognózy jsou oproti přechozím odhadům ještě více alarmující, neboť naznačují akceleraci nepříznivých procesů v klimatickém systému. Jak naznačují modely, bude zvyšování mořské hladiny oproti původním předpokladům rychlejší, a pokud bude produkce emisí skleníkových plynů setrvávat na současných hodnotách, bude již před polovinou 21. století na konci léta Severní ledový oceán téměř bez ledu.

Aktualizované hodnocení indikátorů, které je k dispozici online na webových stránkách EEA, vychází zejména z 1. části Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) věnované fyzikální podstatě změny klimatu a je doplněno nejnovějšími trendy a projekcemi se zaměřením na evropský kontinent. Informace o tom, jaké kroky podnikají evropské země a města k přizpůsobení se změnám klimatu poskytuje online webový portál Climate-ADAPT. Portál představuje jak politická rozhodnutí a tvorbu adaptačních strategií a akčních plánů, ale na příkladových studiích ukazuje již v praxi realizovaná opatření.

 

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů