Změny klimatu zasáhnou Evropu více, než se původně předpokládalo

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 08.05.2017
Období 2004–2013 bylo v Evropě nejteplejší v dosavadní historii pozorování. Pokračující změnu klimatu dokládají i další pozorované trendy v klimatickém systému, jako je oteplování oceánů, zvyšování hladiny oceánů a naopak zřetelný pokles rozsahu pevninského a mořského zalednění Arktidy i horských ledovců.

 Image © Arthur Girling/EEA

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provedla aktualizaci celkem 13 indikátorů, které podrobně popisují pozorované změny klimatu a nabízí i projekce změn do budoucnosti založené na nejnovějších poznatcích a výpočtech klimatických modelů.

Tyto prognózy jsou oproti přechozím odhadům ještě více alarmující, neboť naznačují akceleraci nepříznivých procesů v klimatickém systému. Jak naznačují modely, bude zvyšování mořské hladiny oproti původním předpokladům rychlejší, a pokud bude produkce emisí skleníkových plynů setrvávat na současných hodnotách, bude již před polovinou 21. století na konci léta Severní ledový oceán téměř bez ledu.

Aktualizované hodnocení indikátorů, které je k dispozici online na webových stránkách EEA, vychází zejména z 1. části Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) věnované fyzikální podstatě změny klimatu a je doplněno nejnovějšími trendy a projekcemi se zaměřením na evropský kontinent. Informace o tom, jaké kroky podnikají evropské země a města k přizpůsobení se změnám klimatu poskytuje online webový portál Climate-ADAPT. Portál představuje jak politická rozhodnutí a tvorbu adaptačních strategií a akčních plánů, ale na příkladových studiích ukazuje již v praxi realizovaná opatření.

 

Translated by cenia

Související obsah

Related briefings

Související indikátory

Global and European temperature Global and European temperature Global Three independent long records of global average near-surface (land and ocean) annual temperature show that the decade between 2004 and 2013 was 0.75 °C to 0.81 °C warmer than the pre-industrial average. The rate of change in global average temperature has been close to the indicative limit of 0.2°C per decade in recent decades. Variations of global mean near-surface temperature on decadal time scales are strongly influenced by natural factors. Over the last 10-15 years global near-surface temperature rise has been slower than in previous decades. This recent slow-down in surface warming is due in roughly equal measure to reduced radiative forcing from natural factors (volcanic eruptions and solar activity) and to a cooling contribution from internal variability within the climate system (the redistribution of heat to the deeper ocean). The Arctic region has warmed significantly more rapidly than the global mean, and this pattern is projected to continue into the future. The best estimate for further rises in global average temperature over this century is from 1.0 to 3.7°C above the period 1971-2000 for the lowest and highest representative concentration pathway (RCP) scenarios. The uncertainty ranges for the lowest and highest RCP are 0.3–1.7°C and 2.6–4.8°C, respectively. The EU and UNFCCC target of limiting global average temperature increase to less than 2°C above the pre-industrial levels is projected to be exceeded between 2042 and 2050 by the three highest of the four IPCC scenarios (RCPs). Europe Annual average temperature across the European land areas has warmed more than global average temperature, and slightly more than global land temperature. The average temperature for the European land area for the last decade (2004–2013) is 1.3°C above the pre-industrial level, which makes it the warmest decade on record. Annual average land temperature over Europe is projected to continue increasing by more than global average temperature over the rest of this century, by around 2.4 °C and 4.1 °C under RCP4.5 and RCP8.5 respectively. Extremes of cold have become less frequent in Europe while warm extremes have become more frequent. Since 1880 the average length of summer heat waves over western Europe doubled and the frequency of hot days almost tripled.

Související publikace

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100