další
předchozí
položky

Novinky

Většina automobilek splní cíle pro emise CO2

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.03.2013 Poslední změna 21.06.2016
Emise oxidu uhličitého z provozu osobních automobilů se snižují. V roce 2011 dosáhlo nebo překročilo cílovou úroveň průměrných emisí, která zajišťuje splnění cílů v roce 2015, celkem 47 výrobců automobilů, kteří ovládají 95 % trhu s novými osobními vozidly v EU, uvádí aktuálně publikovaná analýza Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Dle platné evropské legislativy nemají průměrné emise z nových osobních automobilů přesáhnout 130 g CO2/km do roku 2015. Do roku 2012 muselo tento cíl splňovat minimálně 65 % vozidel vyráběných danou automobilkou, tento podíl se postupně zvyšuje až na 100 % v roce 2015. Kromě tohoto rámcového cíle má každý výrobce vozidel stanovený zvláštní cíl dle průměrné hmotnosti vyráběných vozidel, přičemž u větších vozidel jsou povoleny vyšší emise než u vozidel menších. Pokud automobilky cíle neplní, hrozí jim pokuty, jejichž výše je závislá na míře překročení emisních limitů.

Průměrné emise CO2 ze všech registrovaných automobilů v roce 2011 byly 135,7 g CO2/km, energetická účinnost vozidel byla o 3,3 % vyšší než v předcházejícím roce. Analýza EEA uvádí, že ke snižování emisí dochází zejména následkem zdokonalování technologií. Vliv zavádění alternativních paliv a pohonů na příznivý vývoj emisní náročnosti vozového parku je zanedbatelný, a to kvůli celkově malému rozšíření vozidel s alternativními pohony.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů