další
předchozí
položky

Novinky

Signály 2015: Život v měnícím se klimatu

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 07.08.2015 Poslední změna 23.11.2020
Photo: © Ursula Bach/City of Copenhagen
Naše klima se mění. Vyšší teploty, změny v množství a rozložení srážek či extrémní povětrnostní jevy již Evropu ovlivňují a zanechávají za sebou reálné ztráty.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve své publikaci Signals 2015 - Living in a changing climate shrnuje ty nejdůležitější příčiny změny klimatu a jejích dopadů na lidské zdraví, životní prostředí a ekonomiku. Cílem každoročně vydávané publikace je poskytnout odborné i laické veřejnosti přehled o palčivých otázkách z oblasti životního prostředí a letos se tedy zaměřuje na oblast změny klimatu.

Vědci dokazují, že pro odvrácení těch nejvíce nepříznivých dopadů změny klimatu je nutností omezit globální emise skleníkových plynů. Zároveň je jasné, že změně klimatu se musíme přizpůsobit. I přes podstatné snížení těchto emisí je předpokládána určitá míra změny klimatu, a její dopady budou citelné po celém světě včetně Evropy. Povodně a sucha budou postupně častější a intenzivnější.

Nedávné výzkumy odhadují, že bez příslušných adaptačních opatření bude na následky horka v r. 2100 umírat 200 000 lidí. Škoda způsobená rozvodněnými řekami může dosáhnout více než 10 miliard EUR ročně. Tváří v tvář současným i budoucím dopadům potřebují Evropané zmírňovat změnu klimatu, ale zároveň se i přizpůsobovat jejím dopadům.

Opatření na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu jsou často považována za neúměrně drahá a působí jako zbytečná ekonomická zátěž. Evropské země však v současnosti vynakládají veřejné i soukromé finanční prostředky na výzkum, infrastrukturu, zemědělství, energetiku, dopravu, rozvoj měst, ochranu obyvatel, zdraví a ochranu přírody. Přesměrování těchto existujících výdajů směrem k udržitelným opatřením ohleduplným ke klimatu nám vedle zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu pomůže i k vytváření nových pracovních míst.

V Signálech 2015 najdete devět článků a dva rozhovory, které přibližují aktuální i očekávané budoucí dopady měnícího se klimatu na Evropu. Dále jsou zde uvedeny informace o odvětvích nejvíce přispívajících ke změně klimatu a přehled adaptačních a zmírňujících opatření EU; také se blíže seznámíte s investicemi, půdou, oceány a potravinovou produkcí v souvislosti se změnou klimatu.

 

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage