další
předchozí
položky

Novinky

Revidované údaje o emisích oxidu uhličitého z užitkových automobilů v EU

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna 10.12.2019
Photo: © Leonidas Konstantinidis
Lehké užitkové automobily prodané v Evropské unii v roce 2012 produkovaly v průměru 180,2 g CO2/km, což je hodnota, která se přibližuje stanovenému cíli 175 g CO2/km, který budou muset plnit všechna nová užitková vozidla k roku 2017 (v roce 2014 půjde o 70 % těchto vozidel).

Do roku 2020 se nejvyšší přípustné emise dále sníží na 147 g CO2/km. Opatření se vztahuje k vozidlům kategorie N1 s celkovou hmotností do 3,5 tuny. Pro srovnání, cíle pro osobní automobily jsou stanovené na 130 g CO2/km do roku 2015 a 95 g CO2/km do roku 2020.

Užitkové automobily s nejnižšími průměrnými emisemi CO2 na kilometr byly v roce 2012 registrovány na Maltě, na Kypru a v Portugalsku. Na opačné straně žebříčku jsou Slovensko, Česká republika a Německo, kde mají užitková vozidla průměrné emise CO2 nejvyšší.

Data o emisích oxidu uhličitého z lehkých užitkových vozidel poskytují členské státy Evropské komisi každoročně dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 510/2011. Rok 2012 byl prvním rokem pravidelného reportingu, kdy bylo nutné nastavit reportingové mechanismy a verifikovat poskytnuté údaje prostřednictvím zpětné vazby od výrobců automobilů. Aktualita v původním znění je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) zde, kompletní revidované údaje za rok 2012 jsou k dispozici na webových stránkách EEA zde.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů