další
předchozí
položky

Novinky

Nová metodologie mapování zelené infrastruktury

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2014 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Lucio Virzi
Zelená infrastruktura je nástrojem, jenž využívá přírodu k zajištění ekologických, ekonomických a sociálních přínosů.

Výhody zelené infrastruktury byly zdůrazněny v Green Infrastructure Strategy publikované v roce 2013. Využití zelené infrastruktury nabízí mnohdy levnější a dlouhodobější řešení než řešení založená na klasických stavebně inženýrských přístupech. Příkladem může být využívání městských parků nebo mokřadů v záplavových oblastech měst při zachycování nadměrného množství vody oproti budování pevných protipovodňových hrází. Zelené prvky ve městech přispívají také ke snížení znečištěného ovzduší a redukují hlukovou zátěž.

Výhody zelené infrastruktury jsou podrobněji vysvětleny v publikaci Evropské komise Building a Green Infrastructure for Europe. Nová publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Spatial analysis of green infrastructure in Europe navrhuje novou metodiku pro mapování zelené infrastruktury v krajině s přihlédnutím k jejímu multifunkčnímu charakteru. Studie se zaměřuje na mapování přírodních stanovišť, jejich ochranu a obnovení, propojenost a poskytování ekosystémových služeb. Na základě tohoto mapování bylo zjištěno, že zelená infrastruktura zaujímá přibližně čtvrtinu evropského prostředí, a nejen z tohoto důvodu je v dokumentu poukazováno na nutnost podpory integrovat zelenou infrastrukturu do územního a strategického plánování.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)


Permalinks

Geographic coverage