další
předchozí
položky

Novinky

Nadměrné využívání přírodních zdrojů v EU ohrožuje blahobyt

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.01.2014 Poslední změna 31.08.2016
Photo: © Ove Caspersen/EEA
Zajištění základních životních potřeb Evropanů, jako je voda, jídlo, energie a bydlení, s sebou přináší značné využívání přírodních zdrojů, a nepřímo tak ovlivňuje i lidské zdraví a kvalitu života.

Snížení tlaků na životní prostředí je možné dosáhnout prostřednictvím zelené ekonomiky, která je definována jako ekonomický systém, který chrání přírodní systémy a efektivně využívá přírodní zdroje. Hodnocení úspěšnosti a důsledků přechodu k zelené ekonomice je věnována indikátorová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

Zpráva má podpořit implementaci 7. akčního plánu EU (7th EAP), který stanovuje dlouhodobé cíle politiky životního prostředí EU. Podtitulem programu je „kvalitní život v rámci limitů naší planety“ což implikuje důraz na udržitelné využívání přírodních zdrojů jako hlavního předpokladu budoucí prosperity a blahobytu.

Citovaná zpráva jako hlavní trendy ovlivňující životní prostředí v Evropě označuje změny ve využití území, způsobené produkcí potravin, bioenergie a rozšiřováním rezidenčních oblastí a intenzifikaci zemědělství. Zpráva uvádí, že mezi roky 1990 a 2006 se plocha oblastí s rezidenční funkcí zvýšila téměř čtyřnásobně, což přispívá k fragmentaci přírodních stanovišť a snižuje biodiverzitu.

Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů