další
předchozí
položky

Novinky

Může příroda pomoci snížit dopady změny klimatu?

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 28.01.2016 Poslední změna 10.12.2019
Photo: © G.Karadeniz/EEA
Budování a správa dobře plánované sítě přírodních oblastí by mohly poskytnout účinné a v mnoha případech i levnější řešení prevence a odstraňování následků přírodních katastrof.

Nová zpráva „Exploringnature-basedsolutions — The role of green infrastructure in mitigatingtheimpactsofweather- and climatechange-related natural hazards“, kterou zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), zkoumá, jak může tzv. „zelená infrastruktura“ (GreenInfrastructure) pomoci Evropě při snižování ztrát na životech a škod na majetku způsobených přírodními katastrofami (záplavy, eroze a sesuvy půdy, laviny, lesní požáry, prudké bouře atd.) v důsledku extrémních výkyvů počasí.

Tato zpráva je zaměřena na některé typy extrémních jevů a rizik v Evropě, které by mohly být dále zesilovány pokračující změnou klimatu. Strategii zelené infrastruktury definuje Evropská komise jako strategicky plánovanou síť vysoce kvalitních zelených ploch, které poskytují určité ekosystémové služby. Zpráva navrhuje praktickou metodiku screeningu ekosystémových služeb v jednotlivých oblastech. Mapové výstupy poskytují přehled o tom, kde se vyskytují, nebo mohou vyskytovat tyto dobře fungující ekosystémové služby, které umožní přizpůsobit se změně klimatu tak, aby byly předcházeny, resp. sníženy dopady přírodních katastrof vyvolaných extrémními výkyvy počasí a změnou klimatu.

Translated by cenia

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage