další
předchozí
položky

Novinky

Jak zranitelné je Vaše město vůči dopadům změny klimatu?

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 10.09.2012 Poslední změna 17.07.2017
Photo: © Sekkha
Jaké klimatické změny v evropských městech se očekávají a jaká je zranitelnost měst vůči klimatickým vlivům? K tomu, abychom si vytvořili bližší představu o dopadech klimatické změny na města v různých částech Evropy, a také kvůli motivaci kompetentních orgánů k včasnému rozhodnutí o adaptačních opatřeních, publikuje EEA předpověď klimatických změn a jejich dopadů pro více než 500 měst napříč Evropou.

Aktuálně dostupné předpovědi se shodují na tom, že klimatická změna s sebou přinese nárůst intenzity i četnosti výskytu povodní a častější výskyt extrémních teplot ve značné části Evropy. Schopnost jednotlivých měst odolávat klimatickým změnám se však značně liší. Která města mají rozsáhlejší plochy zeleně, které poskytnou úlevu a zmírní dopady vln veder? Pokud hladina řek protékajících městem stoupne o 1 metr, jaká evropská města jsou nejvíce ohrožena záplavami? A jaké jsou možnosti měst odolávat nepříznivým dopadům klimatických změn a na nové podmínky se adaptovat? Odpovědi nejen na tyto otázky nabízí právě vydaná zpráva EEA Urban adaptation to climate change in Europe (Adaptace evropských měst na klimatickou změnu).

Data prezentovaná ve zprávě jsou k dispozici i prostřednictvím interaktivní mapové aplikace Eye on Earth.

Translation kindly provided by  CENIA, Czech Environmental Information Agency.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů