další
předchozí
položky

Novinky

Invazní druhy – ohrožení pro životní prostředí i lidské zdraví

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 23.11.2020
Photo: © Ted van den Bergh
Zavlečený nebo nepůvodní druh je organismus, který byl člověkem úmyslně nebo náhodně introdukován mimo areál svého původního výskytu. Nejčastějším důvodem introdukce druhů jsou zahradnické, zemědělské, lesnické nebo rybářské účely. Ke zvýšené míře introdukce přispívá v posledních desetiletích mezinárodní obchod, turistický ruch a v neposlední řadě také změna klimatu.

V Evropě existuje více než 10 000 nepůvodních druhů a jejich počet stále roste.

Invazní druhy představují klíčovou hrozbu biodiverzity. Z 395 evropských původních druhů uvedených v Červené knize ohrožených druhů IUCN je 110 v ohrožení z důvodu ovlivnění invazními druhy. V současné době dochází k poklesu biodiverzity např. snížením početnosti ptačích společenstev predací norka amerického, změnou ve složení říční vegetace rozšiřováním areálu křídlatky japonské, snižováním stavů populace evropských druhů raků, např. raka říčního nebo raka kamenáče, šířením račího moru nepůvodními severoamerickými raky.

Přímý vliv invazních druhů na lidské zdraví představuje přenos a nákaza nemocí prostřednictvím různých druhů moskytů. V Evropě je dnes možné setkat se se žlutou zimnicí nebo horečkou chikungunya přenášenou tzv. tygřím moskytem, jehož výskyt byl potvrzen v Itálii. Pro lidské zdraví je nebezpečná rovněž rostlina Ambrosia pelyňkolistá vyvolávající alergické reakce. Nepřímý vliv invazních druhů na lidské zdraví má pak transformace vegetace nebo změna ekosystémových služeb.

Odhaduje se, že Evropa každoročně vynakládá přibližně 12 miliard EUR na odstraňování následků škod vyvolaných invazními druhy. Škody způsobuje například plzák španělský, decimující úrodu zemědělských plodin, nebo slávka Dresissena polymorpha, která způsobuje škody na čistírnách odpadních vod a na chladících nádržích pro tepelné elektrárny.

Originální znění zprávy EEA, včetně souvisejících dokumentů, je dostupné v angličtině zde.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage