další
předchozí
položky

Novinky

Cesta k efektivnějšímu využívání vody

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 18.06.2014 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Rashidi Siddiqi
Průměrný Evropan spotřebuje přibližně 130 litrů vody za den. Se spotřebou vody souvisí také ztráty vody v trubní síti, které se v Evropě výrazně liší. Na základě testovacího vzorku (benchmarking data) činí průměrné ztráty okolo 8,5 m3 na km trubní sítě za den.

Takové ztráty jsou významné zejména v oblastech s nedostatkem vody. Z hlediska efektivity čištění odpadních vod data ukazují, že větší čistírny vykazují menší množství vypouštěných nutrientů než menší čistírny odpadních vod.

Znečištění nutrienty přispívá k eutrofizaci vod, která může vést až ke vzniku tzv. mrtvých zón s nedostatkem kyslíku v mořích, jezerech a řekách.

Čím dál více pozornosti se dostává spotřebě energie při výrobě a distribuci pitné vody a při čištění odpadních vod, která činí celkem cca 5,5 % celkové spotřeby energie v domácnostech. Taková jsou klíčová sdělení vyplývající z publikace Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) 'Performance of Water Utilities beyond Compliance' z května letošního roku.

Tato publikace odráží závazek Evropské komise poskytnout občanům přístup ke srovnatelným datům za klíčové ekonomické a průmyslové oblasti. Souvisí i s návrhem Evropské občanské iniciativy, kdy více než jeden milion lidí podepsalo petici požadující „právo na vodu“. K dispozici je množství informací o tom, zda dodavatelé a státy plní legislativní závazky. Méně informací se týká plýtvání s vodou, spotřeby energie k čištění vod apod. Ukazuje se potřeba srovnatelných dat, aby bylo možno na evropské úrovni vyhodnotit indikátory, které pak podpoří efektivnější využívání zdrojů a „koncept zelené ekonomiky“.


Translated by CENIA, Czech Environmental Information Agency (http://www.cenia.cz)

Permalinks

Geographic coverage