další
předchozí
položky

Article

Udržitelná města: přeměna krajiny v evropských městech

Změnit jazyk
Article Publikováno 08.11.2021 Poslední změna 16.11.2021
4 min read
Photo: © Uno Raamat, Unsplash
Od uhlíkové neutrality přes oběhové hospodářství a čistší ovzduší až po čistší dopravu – Evropa si v oblasti životního prostředí a klimatu stanovila ambiciózní cíle. Města, v nichž žije velká většina Evropanů, musí hrát rozhodující roli při dosahování cílů Evropy v oblasti udržitelnosti. Otázka zní: jak se města mohou stát udržitelnými?

Tallin, hlavní město Estonska, byl nedávno nominován na ocenění „Evropské zelené město“ pro rok 2023, a připojil se tak k řadě dalších evropských měst, jako je Stockholm, Hamburk, Kodaň, Grenoble, Lublaň, Lisabon či Lahti. Ocenění „Evropský zelený list“ pro rok 2022 – pro města s 20 000 až 100 000 obyvateli – byla udělena portugalskému Valongu a nizozemskému Winterswijku. Měl jsem tu čest být členem poroty. Bylo pro mě nesmírně inspirativní a obohacující vidět opatření, která evropská města přijímají za účelem dosažení udržitelnosti v rámci přípravy na výzvy, před kterými stojí. Cesta k udržitelnosti měst však není snadná.

Města jsou domovem asi tří čtvrtin Evropanů. Jedná se o komplexní systémy, v nichž se snoubí lidské komunity a životní prostředí a jež se neustále, dynamicky vyvíjejí. Jsou to sociální, kulturní a hospodářská centra zasazená do regionů, které je obklopují. Navzdory těmto společným prvkům jsou všechna města v Evropě jedinečná. Každé z nich má unikátní rysy, které se vyvíjely v průběhu dějin a které utvářela jejich geografie, obyvatelé a sociálně politické systémy. Výzvy, kterým jednotlivá města čelí, se tedy výrazně liší.

Některá města čelí stárnutí obyvatel nebo snižování jejich počtu, zatímco jiná rostou. Úpadek v hospodářských sektorech, jako je těžký průmysl, cestovní ruch nebo rybolov, může vážně postihnout ekonomiku některých měst, zatímco jiná města mohou působit jako magnety pro ekonomické inovace a přitahovat mladé talenty z celé EU. Podobně se mohou značně lišit i dopady na životní prostředí.

Z výsledků našich nástrojů, jako je index kvality ovzduší v Evropě a prohlížeč kvality ovzduší v evropských městech, vyplývá, že všichni nedýcháme stejný vzduch, což má různé příčiny a důsledky. Další hodnocení a indikátory ukazují, že změna klimatu bude mít na různé regiony a města různý vliv. Pobřežní města, zejména v oblasti severozápadního Atlantiku, budou čelit vyššímu riziku bouřlivých přílivů, zatímco je možné, že na jihu se jiná města budou potýkat s nedostatkem vody nebo lesními požáry. Naše studie také dokládají, že některé komunity a skupiny, zejména starší lidé, jsou v rámci jednotlivých měst zranitelnější, protože na ně může působit vícero environmentálních rizik, jako je znečištění ovzduší nebo hlukové znečištění.

Současně však navzdory svým jedinečným vlastnostem a výzvám, kterým čelí, musí všechna města přijmout opatření, aby se připravila na dopady změny klimatu. Všechna města budou muset přispět k dosažení cílů v oblasti klimatické neutrality, oběhového hospodářství a biologické rozmanitosti a současně zajistit čistší a zdravější životní prostředí a poskytovat lepší sociální a ekonomické příležitosti svým obyvatelům.

Většina evropských měst je osídlena po staletí a toto dědictví se odráží v jejich ulicích, čtvrtích a budovách. Stávající infrastruktura částečně určuje, jak rychle lze nahradit fond budov, dovybavit stávající budovy nebo vytvořit nové možnosti dopravy. V takovýchto případech vyžaduje dosažení udržitelnosti pečlivé hodnocení.

Konečný cíl může být stejný, ale cesta k udržitelnosti bude nepochybně muset vyhovovat jedinečnému souboru charakteristik jednotlivých měst i výzvám, kterým čelí. Evropská agentura pro životní prostředí spojuje různé zúčastněné strany, které vyvíjejí společný koncepční rámec, z něhož vychází naše nedávná zpráva a informační sdělení a také naše nadcházející hodnocení této problematiky. Cílem tohoto rámce je pomoci městským úřadům a politickým představitelům navrhnout přechod k udržitelnosti. Udržitelnost měst hodnotí v šesti různých hlediscích: město v oběhovém hospodářství, odolné město, město s nízkými emisemi uhlíku, zelené město, inkluzivní město a zdravé město.

Od vytváření zelených a modrých ploch v centru měst až po integraci veřejné dopravy s aktivní mobilitou, jako je cyklistika a chůze, nebo vývoj efektivních systémů recyklace – existuje řada věcí, které mohou města při přechodu k udržitelnosti učinit. Širší využívání výdobytků technologického vývoje, jako jsou elektrická vozidla nebo práce na dálku, může tento proces urychlit. Z iniciativy „Evropské zelené město“ je rovněž zřejmé, že dlouhodobá a ucelená vize podporovaná příslušnými strukturami správy, znalostmi a daty může město během několika desetiletí skutečně proměnit.

 

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný ředitel EEA
úvodník zveřejněný ve zpravodaji EEA, září 2021

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Značky

Akce dokumentů