Ако пътувате със самолет, компенсирайте въглеродните емисии, причинени при полета.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Много авиокомпании и туристически агенции предлагат сред услугите си възможността да купите въглеродни кредити.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100