Ако пътувате със самолет, компенсирайте въглеродните емисии, причинени при полета.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Много авиокомпании и туристически агенции предлагат сред услугите си възможността да купите въглеродни кредити.
Действия към документ