Κατά τη διάρκεια αεροπορικών ταξιδιών αντισταθμίστε τις εκπομπές CO2

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This content has been archived on 21/04/2015, reason: Content not regularly updated
Πολλές αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν προγράμματα "πίστωσης ρύπων" στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.

Geographic coverage

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100