ďalej
späť
body

Brífing

Signály EEA 2023 — Zdravie a životné prostredie v Európe

Zmeniť jazyk
Brífing Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
Viaceré hodnotenia agentúry EEA jasne poukazujú na prepojenie medzi životným prostredím a kvalitou života. Napriek pokroku v posledných desaťročiach znečistenie a ďalšie environmentálne riziká naďalej poškodzujú zdravie ľudí v Európe, pričom zlepšenie stavu nášho životného prostredia a zmiernenie zmeny klímy môžu predstavovať priamy aj nepriamy prínos pre všetkých ľudí v Európe.

Signály EEA 2023 poskytujú všeobecný prehľad o prepojeniach medzi zdravím a životným prostredím v Európe. Obsahuje články o kvalite ovzdušia, hluku, vode, zmene klímy a chemických látkach, ako aj rozhovory s odborníkmi o zvyšovaní bezpečnosti chemických látok a o Európskom atlase životného prostredia a zdravia."Pokiaľ ide o zdravie ekosystémov, ako aj zdravie ľudí je oveľa lacnejšie a oveľa účinnejšie predchádzať škodám ako ich napravovať. Je to jednoducho dobrá investícia do budúcnosti.
"

 Leena Ylä-Mononen
Výkonný riaditeľ agentúry EEA

Prečítajte si úvodník

 

 

 

Správa Signály EEA je každoročne vydávaná a ľahko čitateľná publikácia, ktorá obsahuje sériu krátkych článkov o kľúčových otázkach súvisiacich so životným prostredím a klímou. Nedávne správy Signálny EEA sa zaoberali energetikou (2022), prírodou (2021), nulovým znečistením (2020), pôdou (2019) a vodou (2018).

 


Pomôžte nám zlepšiť Signály EEA: 3-minútový prieskum spätnej väzby

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.