sonraki
önceki
öğeler

AÇA faaliyetleri

Sayfa Son değiştirilme 05.09.2018
2 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
AÇA'nın biyolojik çeşitlilik verileri, göstergeler ve değerlendirmeler hakkındaki çalışmaları (korunan aranlar veya türlerin korunması gibi) koruma tedbirleri ile biyolojik çeşitlilikle ilgili hususların ormancılık, tarım ve balıkçılık gibi sektörlerle bütünleştirilmesine odaklanmaktadır. Anahtar etkinlikler arasında ayrıca 'Avrupa 2010 Biyolojik Çeşitlilik Göstergelerinin Düzenlenmesi' süreci ve Avrupa Topluluğu Biyolojik Çeşitlilik için Takas Odası Mekanizması bulunmaktadır (bağlantı). AÇA Avrupa'nın biyolojik çeşitlilik için tayin edilen veri merkezi haline gelmek üzere çalışmaktadır.

Doğaya derinden, daha derinden bakın, herşeyi daha iyi anlayacaksınız.

Albert Einstein

Veriler

AÇA, veri setlerini depolayan, bunları başkalarının sahip olduğu tamamlayıcı nitelikteki veri setlerine bağlayan, biyolojik çeşitlilik gösterge setleri geliştiren ve daha genel olarak Avrupa biyolojik çeşitlilik verilerine erişim sağlayan AÇA, gelecek yıllarda Avrupa'nın Biyolojik Çeşitlilik için Veri Merkezi haline gelecektir.

'Avrupa'nın 2010 Biyolojik Çeşitlilik Göstergelerinin Düzenlenmesi' ( SEBI 2010) projesi 2010 hedefine yönelik kaydedilen ilerlemenin izlenmesini amaçlamaktadır. SEBI 2010 ulusal, bölgesel ve küresel düzeydeki göstergeleri düzenleyerek, gösterge üretimine yönelik veri akışlarının sürmesini sağlamaktadır.

AÇA ayrıca ana gösterge seti kapsamında anahtar biyolojik çeşitlilik göstergelerini de düzenli olarak güncellemektedir.

EUNIS veritabanı Avrupa'daki canlı türlerine, habitat türlerine ve alanlarına genel erişim sunmaktadır.

Değerlendirmeler

Kaliteli veri akışlarıyla birlikte, biyolojik çeşitlilik politikalarının ne kadar iyi çalıştığı, diğer politikaların biyolojik çeşitliliği nasıl etkilediği ve ne gibi politika değişiklikleri gerektiğine ilişkin bütünleşik değerlendirmede bulunma hususuna daha fazla vurgu yapılacaktır. Yeni değerlendirmeler AÇA 2005 Durum ve geleceğe bakış raporu ve bunun dördüncü Pan-Avrupa değerlendirmesine bulunmaktadır.

Pek yakında yayımlanacak en önemli değerlendirmeler şunlardır:

  • 2008 için programlanmış, bir dizi özel biyolojik çeşitlilik göstergesine dayanan, Avrupa 2010 biyolojik çeşitlilik hedefine yönelik kaydedilen gelişmenin bir değerlendirmesi.
  • 2012 yılında sonuçlandırılacak olan, Avrupa'ya yönelik bir ekosistem değerlendirmesi.

AÇA yönetim planından özel projeler aşağıdakilerin değerlendirmelerini içermektedir:

  • Natura 2000 ağı;
  • tarım arazisi ve kırsal alanlar;
  • yüksek doğa değeri olan tarım arazileri;
  • orman ekosistemleri ve
  • doğa yönetiminden elde edilen faydaların ekonomik değerlendirmesi.

AÇA, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesine destek olarak, ayrıca Avrupa Topluluğu Biyolojik Çeşitlilik için Takas Odası Mekanizmasını da (CHM) yönetmektedir. CHM Avrupa Birliği ve Üye Devletleri dahilinde, Pan-Avrupa Bölgesi ve dünyanın geri kalanında teknik işbirliği ve teknoloji transferini teşvik etmektedir.

AÇA'nın Biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler grubu Ajans'ın bu alandaki çalışmalarına yön vermektedir. Grup, Avrupa Biyolojik Çeşitlilik Konu Merkezi (AKM/BÇ) ve AÇA'nın ülke ağı (Eionet) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri