sonraki
önceki
öğeler
İnfografik — 11.03.2015
Bizim Infographics Avrupa'nın çevresini etkileyen konuların görsel sunumlar sağlar.
Infographic Çevre ile refahımız ve sağlığımız birbirine nasıl bağlı? — 12.03.2015
Doğal kaynaklar, üretimimizi ve tüketimimizi besleyip zenginlik ve iş olanakları yaratarak yaşam kalitemize ve refahımıza katkıda bulunuyor. Ancak kaynakları tüketme seviyemiz, ekosistemlerimizin gelecekte ihtiyaçlarımızı karşılama kapasitesini baltalıyor.
Infographic Octet Stream Ekonomimizi döngüsel ve kaynak kullanımında verimli hale nasıl getirebiliriz? — 11.03.2015
Günümüzde, gezegenimizin belirli bir sürede üretebildiğinden daha fazla kaynak kullanıyoruz. Ürettiğimiz atık miktarını ve çıkardığımız materyal miktarını azaltmamız gerekir.
Infographic Satın aldığımız, yediğimiz ve yemediğimiz gıda, çevreyi nasıl etkiler? — 12.03.2015
Tabaklarımıza ulaşabilmesi için gıdanın önce üretilmesi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması ve dağıtılması gerekir. Her adımda kaynaklar kullanılır ve daha fazla atık ve kirlilik ortaya çıkar.
Infographic application/x-director Avrupa’daki gıda atığının kaynağı nelerdir? — 12.03.2015
Dünya genelinde üretilen gıdanın yaklaşık üçte biri kaybedilmekte veya israf edilmektedir. Gıda atığı; toprak, su, enerji ve işgücü gibi diğer kaynaklarda da önemli bir kaybı temsil eder.
Infographic Avrupa’nın atık kolları — 12.03.2015
2010 yılında, AB-28’de ve Norveç’te toplamda yaklaşık 2500 milyon ton atık üretilmiştir. Burada atığın nereden geldiğine ve nelerden oluştuğuna dair genel bir bakış sunulmaktadır.
Infographic Kentsel atığımızın ne kadarını geri dönüştürüyoruz? — 12.03.2015
Çöpe attığımız atığın çoğu geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm, atığın toprak dolgularına girmesini önleyerek ve yeni ürünler için hammadde sağlayarak çevreye fayda sağlar. Geri dönüşüm aynı zamanda yeniliği teşvik edebilir ve istihdam yaratabilir.
Infographic Octet Stream Atığımızı nasıl azaltabilir ve daha iyi kullanabiliriz? — 12.03.2015
Atığın çevresel etkilerini azaltmanın en iyi yolu, bunu en başta önlemektir. Çöpe attığımız birçok madde yeniden kullanılabilir ve diğerleri de hammadde olarak geri dönüştürülebilir.
Infographic application/x-director Deniz çöpünün kaynağı ve etkileri nelerdir? — 12.03.2015
Giderek daha fazla çöp, dünyanın okyanuslarında son bulmakta ve ekosistemlerin sağlığına zarar vermekte, hayvanları öldürmekte ve insan sağlığını riske atmaktadır. Sorunun çözümü, atığı önlemekte ve karada daha iyi atık yönetiminde yatmaktadır.
Infographic Avrupa’nın iklimi değişiyor — 15.10.2015
Değişen bir iklim yaşamlarımızın neredeyse her yönünü etkileyecektir. Avrupa’nın pek çok bölgesinde yağış yoğunluğundaki ve sıklığındaki artış, sellerin şiddetli ve sık yaşanmasına neden olacaktır. Güney Avrupa da dahil olmak üzere Avrupa’nın diğer yerlerinde, yüksek sıcaklıklar ve azalan yağış, birçok bölgenin kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına gelmektedir.
Infographic İklim değişikliğine hazır mıyız? — 15.10.2015
İklim değişikliği sağlığımız, ekosistemlerimiz ve ekonomimiz üzerinde çeşitli etkilere yol açıyor. Bu etkilerin gelecek yıllarda daha ciddi bir hale gelmesi söz konusu. Ele alınmaması halinde bu etkiler, hastalık, ekosistemler üzerindeki olumsuz etkiler, mülke ve altyapıya verdiği hasarlar açısından oldukça maliyetli olabilir.
Infographic İklim değişikliği ve denizler — 15.10.2015
İklim değişikliği, okyanusları ısıtarak deniz ortamlarının asitlenmesine yol açar ve yağış şekillerini değiştirir. Faktörlerin bu şekilde bir araya gelmesi, genellikle denizlerdeki diğer insan kaynaklı baskıların etkilerini ağırlaştırarak deniz biyoçeşitliliğin kaybına yol açar.
Infographic İklim değişikliği ve tarım — 15.10.2015
Tarım hem iklim değişikliğine katkıda bulunur, hem de iklim değişikliğinden etkilenir. AB, iklim değişikliği ile başa çıkmak için tarımdan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmalı ve gıda üretim sistemini uyumlaştırmalıdır. Kaynaklar konusunda küresel ölçekte büyüyen talep ve rekabetle karşı karşıya kalan AB’nin gıda üretimi ve tüketimi daha geniş bir kapsamda değerlendirilmeli, tarım, enerji ve gıda güvenliği arasında bağlantılar kurulmalıdır.
Infographic Toprak ve iklim değişikliği — 15.10.2015
Toprak, iklim sisteminde önemli ve genellikle ihmal edilen bir unsurdur. Okyanuslardan sonra ikinci en büyük karbon deposu ya da “yutağıdır”. Toprak üzerindeki kilit ekosistemlerin yeniden iyileştirilmesi ve kentsel ve kırsal alanlarda toprağın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, iklim değişikliğini hafifletmemize ve uyum sağlamamıza yardımcı olabilir.
Infographic İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak — 15.10.2015
Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik çabaları sonuç veriyor. Aslında, AB’nin üzerinde anlaşmaya varılan 2020 tarihinden çok önce, tek taraflı olarak (1990’a kıyasla) %20 azaltma hedefini karşılaması bekleniyor. Ayrıca, AB 2030 itibariyle yerel emisyonları en az %40 oranında azaltmayı ve 2050 itibariyle ekonomisini karbondan daha da arındırmayı hedefliyor. AB’de mevcut durumda salınan sera gazı küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.
Infographic Araç emisyonları ve verimlilik — 09.11.2016
Fosil yakıt kullanan kara yolu taşımacılığı taşıma ile ilişkili en önemli hava kirliliği kaynağını temsil eder. Her araç çeşitli kaynaklardan kirleticiler salar.
Infographic Şehirlerde hava kirliliği — 09.11.2016
Birçok Avrupalı hava kirliliğinin zararlı etkilerine maruz kalmaktadır. Şehirlerde yaşayan Avrupalıların %30'a kadarı AB hava kalitesi standartlarını aşan kirlilik düzeylerine maruz kalmaktadır. Ve şehirlerde yaşayan Avrupalıların yaklaşık %98'i Dünya Sağlık Örgütünün daha sıkı kılavuzlarına göre sağlığa zararlı kabul edilen hava kirliliği düzeylerine maruz kalmaktadır.
Infographic Avrupa'da gürültü kirliliği — 09.11.2016
Gürültü kirliliği, çeşitli kaynaklardan oluşan, artan bir çevresel endişedir. Gürültü kirliliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan insanların refahında, yaban hayatın sağlığı ve dağılışında ve çocukların okulda öğrenme yeteneklerinde görülebilir.
Infographic application/x-director AB seragazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. — 09.11.2016
Avrupa'da taşımacılığın çevre üzerindeki etkilerini azaltmak için seragazlarını da kapsayan çeşitli AB hedefleri belirlenmiştir. Taşıma sektörü hedefleri AB'nin 2050'ye kadar seragazı emisyonunu toplam %80-95 azaltma hedefinin bir parçasıdır.
Infographic Yer seviyesinde sıcaklık inversiyon tuzakları kirliliği — 09.11.2016
Sıcaklık inversiyon koşulları altında kirlilik olaylarının oluşması daha muhtemeldir. Kış aylarında uzun süreli yüksek basınç dönemlerinde solar radyasyon yere ulaşır ve yeri ısıtır. Gece, bulut örtüsü olmaması yerin ısıyı hızla kaybettiği ve yere temas eden havanın soğuduğu anlamına gelir. Isınan hava yükselir ve yere yakın olan soğuk havayı bir kapak gibi hapseder. Kirlilik, yol trafiğinden kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere hapsedilir, böylece yere en yakın hava tabakası giderek daha fazla kirlenir. Bu durum, genel meteorolojik koşullar değişene kadar devam eder.

Permalinks

Belge İşlemleri