Övergången till ett hållbart samhälle

Ändra språk

I Europeiska miljöbyråns femårsrapport om miljösituationen och miljöutsikterna, SOER 2015, drar byrån slutsatsen att Europas miljöutsikter ger anledning till oro, trots de förbättringar som har skett under de senaste decennierna. De framtida miljöutmaningarnas globala och systemrelaterade karaktär innebär att grundläggande förändringar krävs inom de basala samhällssystemen för att EU:s långsiktiga mål ska kunna uppnås. I synnerhet gäller detta de mål som är kopplade till livsmedel, energi, rörlighet och bebyggelse. Mera

Bläddra i katalogen

Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss