Övergången till ett hållbart samhälle

Europa kommer inte att uppnå sina mål för 2030 utan omedelbara insatser de närmaste 10 åren, för att ta itu med den alarmerande snabba förlusten av biologisk mångfald, klimatförändringarnas ökande effekter och överutnyttjandet av naturresurser. Enligt Europeiska miljöbyråns (EEA) senaste rapport av miljötillståndet, som kommer ut i dag, står Europa inför miljöutmaningar av aldrig tidigare skådad skala och betydelse. Dock säger rapporten att det finns hopp tack vare allmänhetens ökade medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar framtid, tekniska innovationer, växande gemensamma initiativ och intensifierade insatser av EU, såsom den europeiska Gröna Given.

Hur vi producerar och konsumerar livsmedel och energi och hur vi förflyttar människor och varor påverkar miljön, klimatet och hälsan. I Europeiska miljöbyråns nya fototävling, ”Sustainably Yours”, uppmanas européer att skicka in foton som visar utmaningar och möjligheter när det gäller att göra våra val av livsmedel, energi och rörlighet mer hållbara.

Bläddra i katalogen

Insorterad under