nästa
föregående
poster
Utmaningen att minska föroreningar från industrin

Föroreningar från industrin i Europa minskar tack vare en blandning av lagstiftning, utveckling inom tillverkningsindustrin och miljöinitiativ. Industrin fortsätter ändå att förorena och att gå mot nollförorening inom denna sektor är en ambitiös utmaning.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder