nästa
föregående
poster
Europeiska miljöbyråns miljösignaler  2021 - Europas natur

Varför behöver vi få till avgörande åtgärder nu för att skydda naturen? Vad är det som står på spel, och hur kan vi hantera krisen kring biologisk mångfald?

Läs mer

Nät, natur och nationalparker

A story in the "Our Natural Europe" series

Läs mer

Miljösignaler 2011 - Globaliseringen, miljön och människan

Miljösignaler publiceras av Europeiska miljöbyrån i början av varje år och innehåller korta beskrivningar eller berättelser som ger ögonblicksbilder från olika områden av intresse både för den miljöpolitiska debatten och för den bredare allmänheten under det kommande året.

Läs mer

EUROPEISKT INFORMATIONSSYSTEM FÖR BIOLOGISK MÅNGFALD (BISE)

EN VITAL KÄLLA TILL INFORMATION OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Läs mer

Ett nät av kunskap, ett nät av liv, ett nät av under

Vårt naturliga Europa — skapar samband

Läs mer

MILJÖSIGNALER 2010 - Klimatet, mångfalden och människan (SV)

I år tar Miljösignaler oss med på en resa som följer vattnets väg från Alpernas glaciärer till permafrosten i Arktis och till Gangesdeltat. Vi reser till både välkända och avlägsna platser och undersöker hur vi ska kunna återupprätta vår relation till själva grundvalarna för vårt dagliga liv: vattnet, marken, luften, djuren och växterna som skapar livets väv på jorden.

Läs mer

Permalinks

Dokumentåtgärder