Honoloko, spelet

Ändra språk
Promotion utgått
This content has been archived on 2015-08-03, reason: Other (The game is no longer available)
Gratis datorspel om miljö på 26 språk. Honoloko är utformat som ett brädspel. Spelaren får frågor om sitt miljöbeteende medan han eller hon går runt på en ö. Hur många poäng som delas ut beror på spelarens val. Spelet riktar sig till barn i åldrarna 8 till 12 år. Målet är att öka medvetenheten och försöka få till ett ändrat beteende.
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100