Honoloko, играта

Смяна на език
Promotion изтекло
This page was archived on 03-08-2015 with reason: Other (The game is no longer available)
Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика. Honoloko е проектирана като борд игра. Докато се движи из един остров, играчът непрекъснато трябва да отговаря на въпроси, свързани с поведението му спрямо околната среда. Според избраните от него отговори той получава определен брой точки. Играта е предназначена за възрастовата група от 8 до 12 години. Целта е да се повиши информираността на децата и да се насърчи промяната в поведението им.
Действия към документ
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100