следващ
предишен
елементи

Honoloko, играта

Смяна на език
Promotion
This page was archived on 03-08-2015 with reason: Other (The game is no longer available)
Безплатна компютърна игра за околната среда в превод на 26 езика. Honoloko е проектирана като борд игра. Докато се движи из един остров, играчът непрекъснато трябва да отговаря на въпроси, свързани с поведението му спрямо околната среда. Според избраните от него отговори той получава определен брой точки. Играта е предназначена за възрастовата група от 8 до 12 години. Целта е да се повиши информираността на децата и да се насърчи промяната в поведението им.

Permalinks

Действия към документ