nästa
föregående
poster

Minskningar av blyutsläppen från bensin, 1990-1996

Minskningar av blyutsläppen från bensin, 1990-1996

Minskningar av blyutsläppen från bensin, 1990-1996

Källa: Danish EPA

Anm.: * data gäller utvecklingen mellan 1990-1995.

Permalinks

Dokumentåtgärder