nästa
föregående
poster

HelpCenter FAQ

Kan jag använda EEA:s material i mitt arbete eller i min organisations produkter?

HelpCenter FAQ

EEA:s rapporter, grafer och data kan användas och återges för både icke-kommersiella och kommersiella syften på följande villkor:

 

Källan (EEA) ska tydligt anges. Innehållet får inte ändras utan uttryckligt tillstånd från EEA. Utdrag ur rapporter är tillåtna så länge det tydligt anges vad som är EEA:s material.

 

Läs det rättsliga meddelandet på vår webbplats noggrant, i synnerhet upphovsrättsinformationen avseende det innehåll som du vill använda eller återge. För mer information, kontakta info@eea.europa.eu.

Permalinks

Taggar

Insorterad under
Insorterad under Upphovsrättsfrågor
Dokumentåtgärder