nästa
föregående
poster

Ska du renovera huset eller lägenheten?

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Försök hitta sätt att minska energiförbrukningen vid uppvärmning och nedkylning, till exempel genom att täta fönster och dörrar, isolera eller byta fönster. Man kan i dag bygga ”kolneutrala” hus.

Permalinks

Dokumentåtgärder