Планирате да ремонтирате къщата или апартамента си?

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
Потърсете начини да намалите разхода на енергия за отопление и климатизация, например като уплатните прозорците и вратите, или като изолирате или смените прозорците. Днес вече могат да се строят и „въглеродно неутрални“ къщи.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100