nästa
föregående
poster

Lägg kompostmaterial på dina växter både inom- och utomhus.

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Det håller ogräs borta, skyddar växterna genom att hålla jorden kall, minskar avdunstningen och gör jorden mindre kompakt. Var kreativ och använd material som småsten, barkspån, grus, kokosskal, dekorativa tallkottar, kulor, spräckt porslin, gräsklipp eller lövmull. Undvik att täcka för nära stammarna så att de inte ruttnar under vintern.

Permalinks

Dokumentåtgärder