следващ
предишен
елементи

Мулчирайте растенията – и стайните, и градинските.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Мулчирането предпазва от плевели; защитава растенията като поддържа почвата прохладна; намалява изпаряването и стягането на почвата. Проявете творчество и използвайте камъчета, дървесни стърготини, дребен чакъл, кокосови черупки, декоративни шишарки, топчета, керамични парчета, трева или листа. Не мулчирайте прекалено близо до стъблата, за да не изгният растенията през зимата.

Permalinks

Действия към документ