Rör på dig!

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This content has been archived on 2015-04-21, reason: Content not regularly updated
Gå, cykla, ta bussen eller tunnelbanan i stället för att ta bilen. Då håller du dig inte bara i form, utan hjälper också till att minska trafiken, luftföroreningarna, buller och olyckor.
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100