Движете се!

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Оставете колата и ходете пеша, карайте колело, използвайте градския транспорт. Не само ще поддържате формата си, но и ще помогнете да се намалят задръстванията, замърсяването на въздуха, шума и произшествията.
Действия към документ