nästa
föregående
poster

Kom i form och var snäll mot miljön på en och samma gång!

Ändra språk
Eco-Tip
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Resor som är kortare än 3 kilometer kan gå fortare om du går, cyklar eller till och med tar bussen. Om du har med dig barnen, prova att ta dig fram med skateboard, hopprep, rullskridskor eller ståbräda till vagnen! Glöm inte hur roligt det var när du var barn.

Permalinks

Dokumentåtgärder